Podstawy jezyka HTML

Czym właściwie jest język HTML?

Jeśli ktoś woli ścisłą definicję odsyłam do wikipedii, a poniżej po ludzku.
Jezyk HTML odpowiada za całą treść stron internetowych. Jezyk HTML oznacza poszczególne części strony, czym są i jaką pełnią funkcję.
Kiedyś oddając maszynopis książki, autor musiał jakoś zaznaczyć drukażowi nagłówki, pogróbienia i inne „efekty specjalne” urzywając tylko jednego kroju pisna jakim dysponuje maszyna do pisania.
Tak samo dziś twórca stron internetowych musi oznaczyć te same rzeczy, tylko dla przeglądarki jak ma je wyświetlać – do tego służy właśnie język HTML.

1. Proste znaczniki HTML „podwójne”

Wzrór ogólny

Zdecydowana większość oznaczeń HTML składa się z dwuch znaczników zamkniętych w nawiasy klamrowe. Otwierającego – oznaczającego początek elementu i zaykającego – oznaczającego koniec. Tak zamykający poprzedzony jest backslashem.

<nazwaTagu>Zawartość tagu</nazwaTagu>

Nagłówek – Heading – H

Jest sześć tagów nagłówków, Od h1 do h6, gdzie h1 jest główny – najważniejszy.

<h1>Nagłówek</h1> <h2>Podnagłówek</h2>

Nagłówek

Podnagłówek


Pogrubienie – Bold – B

Test pomiędzy znacznikami bold, będzie pogrubiony

Zwykly tekst <b>Pogróbiony tekst </b>
Zwykly tekst Pogróbiony tekst

Akapit – Paragraph – P

Treści pojedynczych akapitów umieszcze się w znacznikach p

<p>Treść akapitu</p>

Treść akapitu


2. Znaczniki pojedyncze „Samozamykające się”

Nieliczne tagi które są jakgdyby punktowe – nie mogą zawierać w sobie rzadnych elementów, są zaznaczone pojedynczym tagiem z backshleshem na końcu.

Wzrór pojedynczego „samozamykącego sję” tagu

Poszczegulne elementy są zbudowane z pojedynczego tagu według wzoru:

<nazwaTagu />

Przerzucenie do następnego wiersza – Break – BR

Znak przeżucenia do towego wiersza oznaczany jest jednym tagiem.

Pierwszy wiersz. <br/> Drugi wiersz.
Pierwszy wiersz.
Drugi wiersz.

3. Znaczniki z atrybutami

Niektóre znaczniki HTML w tagu otwierającym, lub pojedynczym – „samozamykającym się”, mogą zawierać pewne dodatkowe opcje. Są one zawarte w takzwanych „atrybutach”.

Wzrór ogólny

Podwójny z atrybutem: <nazwaTagu nazwaAtrybutu=”wartość atrybutu„>Zawartość tagu</nazwaTagu> Samozamykający z atrybutem: <nazwaTagu nazwaAtrybutu=”wartość atrybutu„/>

Obrazek – Image – IMG

Ten tag służy do wstawiania obrazków na stronę. Tak img zawiera wymaga atrybut src (jak source), w którego wartości podaje się adres URL obrazka.

<img src=„adresPlikuObrazka.jpg” />